Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den nyligen anlagda, timglasliknande busshållplatsen vid Tingshuset i Fjugesta fyller inte sin tänkta funktion och måste göras om. Arbetet utförs under våren när tjälen gått ur marken
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ombyggnad av busshållplats Tingshuset

Under våren planerar Trafikverket att bygga om den befintliga busshållplatsen Tingshuset, som ligger på Fjugesta Letstig i Lekebergs kommun. Vi gör det för att förbättra trafiksäkerheten.

Trafikverket genomför just nu kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta och Garphyttan för
att förbättra tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter. Flera busshållplatser byggs om, bland dessa hållplatsen Tingshuset på Fjugesta Letstig, där en så kallad timglashållplats har byggts.

Tryggare miljö för oskyddade trafikanter vid på- och avstigning

Syftet med en timglashållplats är att skapa en ännu tryggare miljö för de oskyddade trafikanterna vid av- och påstigning. Följdeffekten av timglashållplatsen blir samtidigt en ökad trafiksäkerhet. Den osäkerhet som uppstår när bilister ska mötas leder till en sänkt hastighet.

Läget för den aktuella timglashållplatsen har nu, när den byggts färdigt, visat sig medföra en större osäkerhet än syftet med åtgärden.

Hållplatsen Tingshuset byggs om under våren

Hållplatsen byggs därför om på nytt under våren när tjälen gått ur marken, men förblir enligt Länstrafikens önskemål i sitt nuvarande läge. Vi kommer dock att se över dess utformning och den anslutande gångvägen för att skapa en lösning som gynnar oskyddade trafikanter och som är tydlig för övriga trafikanter.

 

Tingshuset karta

Den nyligen anlagda, timglasliknande busshållplatsen vid Tingshuset i Fjugesta fyller inte sin tänkta funktion och måste göras om. Arbetet utförs under våren när tjälen gått ur marken.