Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy söder om Askersund

Grafik: Tomas Öhrling

Väg 50, Rude–Askersund–Åsbro, mötesfri landsväg

Vi breddar vägen mellan Rude och Åsbro och förser den med mitträcke för att höja säkerheten och öka framkomligheten. Vi bygger i etapper, med början vid Rude i söder. Hela bygget är färdigt i oktober 2018.

Vägen är viktig för såväl tung trafik som pendlingstrafik. Den är idag hårt belastad. För att förbättra framkomligheten och öka säkerheten breddar vi vägen och bygger om den till mötesfri väg med mitträcke.

Den 29 september bjuder vi in till en cykeldag, för att fira att vägen med tillhörande cykelstråk är så gott som färdig. Se inbjudan nedan. Några mindre arbeten kan återstå, och bygget kommer att vara helt avslutat senast den 31 oktober 2018.