Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsning på väg 204 vid Haga

Väg 204, Haga, gång- och cykeltunnel, busshållplatser och korsning

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykeltunnel och nya intilliggande busshållplatser vid Hagakorsningen väg 204/väg 562 mellan Fjugesta och Garphyttan.

Granskning av vägplan

Vi planerar för en ny gång- och cykeltunnel under väg 204 vid samt nya busshållplatser och en justering av korsningen väg 204/väg 562.

Läs mer om våra förslag och hör gärna av dig med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 19 november 2018 till 8 januari 2019.

Plats: Granskningshandlingen finns tillgänglig på www.trafikverket.se/204-haga på Trafikverket Förarprov, Bettorpsgatan 10, Örebro samt Lekebergs kommun, Bangatan 7, Fjugesta.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 8 januari 2019. Ange diarienummer TRV 2017/50068. Du kan även lämna synpunkter direkt här på webben. Klicka på länken längre upp på denna sida.

Mer information: Nicklas Broberg, projektledare, 010-124 44 74 eller nicklas.broberg@trafikverket.se

Syftet med projektet är att få till en bättre säkerhet för de resenärer som måste korsa vägen till och från hållplatserna och en bättre arbetsmiljö för bussförarna. Parallellt med Trafikverkets projekt planerar Lekebergs kommun att bygga en pendlarparkering samt ny gång- och cykelväg vid Hagakorset för att främja ett kollektivt åkande.

Dagsläget

Korsningen väg 204/väg 562 vid Haga trafikeras av bilar, bussar och oskyddade trafikanter. Väg 204 trafikeras av busslinje 513 mellan Fjugesta och Örebro.

Bebyggelsen i Lanna expanderar starkt och kommunen planerar att bygga en ny gata från väg 566 ned till väg 562 för att möta den tillkommande bebyggelsen.