Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsning på väg 204 vid Haga

Väg 204, Haga, gång- och cykeltunnel, busshållplatser och korsning

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykeltunnel och nya intilliggande busshållplatser vid Hagakorsningen på väg 204 mellan Fjugesta och Garphyttan.

Tack till alla som deltog på samrådet!

Onsdagen den 20 juni höll vi samråd om projektet väg 204, Haga, gång- och cykeltunnel, busshållplatser och korsning i Hidinge skola på Vretalundsvägen 1 i Vintrosa, Lekebergs kommun.

Vid samrådsmötet informerade vi om förslaget till vägplan med tillhörande underlag samt dess formella handläggning.

Vi vill tacka alla som deltog på samrådet. Vi har tagit till oss era synpunkter och tar dem med oss i det fortsatta arbetet med vägplanen.

Se presentationen från samrådsmötet (pdf, 1,43 MB, öppnas i nytt fönster)

Underlag

Handlingarna finns tillgängliga här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Samrådshandlingar

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 780 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 13 augusti. Ange diarienummer TRV 2017/50068. Du kan även lämna synpunkter direkt här på webben. Klicka på länken längre upp på denna sida.

Syftet med projektet är att få till en bättre säkerhet för de resenärer som måste korsa vägen till och från hållplatserna och en bättre arbetsmiljö för bussförarna. Parallellt med Trafikverkets projekt planerar Lekebergs kommun att bygga en pendlarparkering samt ny gång- och cykelväg vid Hagakorset för att främja ett kollektivt åkande.

Dagsläget

Korsningen mellan väg 204 och väg 562 vid Haga trafikeras av bilar, bussar och oskyddade trafikanter. Väg 204 trafikeras av busslinje 513 mellan Fjugesta och Örebro.

Bebyggelsen i Lanna expanderar starkt och kommunen planerar att bygga en ny gata från väg 566 ned till väg 562 för att möta den tillkommande bebyggelsen.