Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avfart mot väg 51 genom Marieberg

Väg 51 genom Marieberg i Örebro

Trafikverket planerar för en förändrad sträckning av väg 51 genom Marieberg i Örebro för att förbättra framkomligheten i området.

Den pågående och framtida utvecklingen i och kring Mariebergs handelsområde har skapat ett behov från Örebro kommuns sida att bearbeta trafiklösningarna kring Marieberg.

I ett parallellt projekt bygger Trafikverket i samarbete med Örebro kommun en ny trafikplats – ”Marieberg norra” – i syfte att tillgängliggöra delar av området och fördela trafikströmmarna. En del i det arbetet är att ge väg 51 en förändrad sträckning.