Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gamla och nya Glommanbron

Örebro, Glomman, ny vägbro över järnvägen

Den nybyggda bron över järnvägen vid Glomman i Örebro är nu öppen för trafik. Bron ersätter nästan hundraåriga "Kill i magen-bron" som var i dåligt skick. Den nya bron bör stå minst lika länge men håller måttet för väg- och järnvägstrafik.

Information om beläggningsarbeten och rivning av broställningen

Beläggningsarbeten Glommanbron

Från och med 23 april till och med 18 maj 2018 får nya Glommanbron sin nya beläggning och framkomligheten över bron är då begränsad. Vägarbetena kommer att starta i slutet av vecka 17 och vägen kommer att vara ljusreglerad från vecka 18.

Den 5 maj 2018 kommer vi att riva ställningen kring Glommanbron. Tågtrafiken under bron stoppas med anledning av detta från och med lördagen den 5 maj, klockan 13.00 till och med söndagen den 6 maj, klockan 13.00.

Under tågstoppet kan vissa underhållsarbeten komma att utföras längs med järnvägen. Vi ber trafikanter och närboende om överseende med de störningar som sker i samband med våra arbeten.

Vi räknar med att nya Glommanbron står helt färdig måndagen den 28 maj 2018.

Ställningen kommer att rivas

 Järnvägen under nya Glommanbron kommer att stängas av när broställningen rivs 5-6 maj 2018.

– Bron öppnade drygt två veckor tidigare än planerat vilket innebär att biltrafiken slipper ta den tidigare omledningsvägen. Till en början blir det väggrus över bron för att vägbanken ska få en chans att sätta sig innan asfaltering sker vid tjänlig väderlek i vår, säger Martin Larsson, projektledare på Trafikverket.

Det var i slutet av juli 2017 som den gamla bron revs, och bygget av den nya Glommanbron startade. Tack vare ett effektivt arbete av Trafikverkets entreprenör blev bron färdig tidigare än planerat.

Trafikverket har byggt den nya bron vid Glomman i samverkan med Örebro kommun, som finansierar projektet med 20 procent. Örebro kommun ansvarar redan nu för vägunderhållet av Glommanbron medan Trafikverket fortfarande har ansvar för brounderhållet.

Den nya bron är en så kallad plattrambro av armerad betong – Sveriges idag vanligaste brotyp. Den är högre och har en jämnare lutning. Det skapar mera utrymme för tågen men tar samtidigt bort "kill i magen-effekten".

Se och läs SVT:s intervju med projektledare Martin Larsson strax efter broöppningen den 7 februari 2018

 

Sista stödmuren december 2017

Strax före julhelgen 2017 har vi gjutit den sista stödmuren,

I mitten av november vad det dags för gjutningen av bottenplattan.

Armerig bottenplatta

Under hösten arbetar vi med armering, formsättning och gjutning av den nya brons överbyggnad.

Formställning

Under augusti stod formställningen på plats.

Rivning Glommanbron

Den snart hundraåriga vägbron på Glomman i stadsdelen Adolfsberg i Örebro var i dåligt skick och revs mellan fredagen 21 juli och måndagen 24 juli i år. Medan rivningsarbetet pågick fick tågtrafiken på sträckan Kumla – Örebro Södra stängas av. När tågen kunde rulla igen 55 timmar senare var också formställningen för den nya bron på plats och brobygget är nu i gång.

Rivning Glomman_2

Tillfällig bro över Glomman för gående och cyklister

Onsdagen den 26 juli öppnade vi en tillfällig gång- och cykelbro så att gående och cyklister kan ta sig över Glomman utan omväg.

Biltrafiken är avstängd sedan 8 juli i år och leds om enligt nedanstående omledningskarta tills den nya vägbron över järnvägen är färdigbyggd.

Den nya vägbron blir en så kallad plattrambro, som är en bro vars bärande element är en armerad betongplatta som i sina båda ändkanter är fast hopgjuten med lodräta betongväggar till en plattram.

Omledningskarta för biltrafiken under avstängningen av Glommanbron (pdf-fil, 2,29 MB, öppnas i nytt fönster)

Tillfällig GC-bro

Gående och cyklister kan ta sig över Glomman via en tillfällig bro.

Gjutning bottenplattan

När bottenplattan är färdiggjuten kan jobbet med brons överbyggnad ta vid.