Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Örebro län 2017

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Örebro län sommarsäsongen 2017.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärdLängd km
50 Rude-Askersund-Åsbro Breddning av befintlig väg till mötesfri väg med mitträcke, 1+2 och 2+2. Sänkt hastighet hela vägsträckan och byggtiden till 70 km/h och 50 km/h. Under v. 29-31 gäller 70 km/h hela sträckan.
Sprängningsarbeten som innebär stopp cirka 8-10 min 4 ggr per dag. Risk för köer.
20
50 Axbergshammar- Lilla Mon Breddning av befintlig väg till mötesfri väg med mitträcke, 1+2.
Sänkt hastighet hela vägsträckan och byggtiden till 70 km/h och 50 km/h. Under v. 28-31 gäller 70km/h hela sträckan. Sprängningsarbeten som innebär stopp cirka 8-10 min 2 ggr per dag.
Risk för köer.
6
E18 Lanna-Karlskoga Ombyggnation av befintliga busshållplatser samt ny lokalisering av några. Ett körfält kan komma att tas i anspråk pga trafikanordningar. -
50 Busshållplats Erstorp och Guldsmedshyttan Ombyggnation av befintliga busshållplatser. Ett körfält kan komma att tas i anspråk på grund av trafikanordningar. -
675 Glomman Bron över järnvägen byts ut mot en bro av armerad betong. Fordonstrafiken leds om via Hagalundsvägen-Brunnsvägen och Mosåsvägen. Gång och cykelrafiken avstängd under tre veckor när bron rivs, i övrigt på provisorisk bro. -