Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår

Frövi–Ludvika, upprustning järnväg

Vi förbättrar kapaciteten på järnvägen mellan Frövi och Ludvika. Åtgärderna ska förbättra för dagens transporter och öka möjligheten till tunga transporter i framtiden.

I sommar stänger vi av järnvägen för arbete

Vi kommer att påverka tågtrafiken och dig som bor nära järnvägen i sommar. 

Mellan måndag den 8 juli och måndag den 12 augusti kommer järnvägstrafiken vara avstängd på sträckan Frövi-Ställdalen. Vi genomför arbeten på följande platser utmed järnvägen:

  • Vedevåg: Markarbeten för signaltrimningsåtgärder och renovering av en bro över Lillån.
  • Lindesberg: Markarbeten för bärighetsåtgärder. Plankorsningen Kristinavägen kommer att vara avstängd för biltrafik. En temporär övergång för gång- och cykeltrafik anordnas strax norr om korsningen.
  • Storå: Markarbeten för bärighetsåtgärder. Plankorsningen påverkas ej.
  • Storå-Ställdalen: Kontaktledningsarbeten och spårjustering.
  • Kopparberg: Markarbeten för signaltrimningsåtgärder.

 

Vad ska byggas?

Vi ska förbättra kapaciteten längs hela sträckan för att öka framkomligheten för person- och godstrafik. Det innebär bärighetsåtgärder, som bland annat trum- och dikesåtgärder samt förbättring av banvallen, där vi bland annat kommer att göra stora urgrävningar. Kontaktledningen kommer att bytas ut och vissa stolpar ersättas.

Vi planerar även för en ny anslutning till järnvägen i Skeppmora söder om Ludvika, där det projekteras en utlastningsterminal för järnmalm. Du hittar karta och informationsmaterial under Dokument, nedan.