Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Örebro-Nora

Nora–Örebro, bättre kollektivtrafik

Trafikverket har på uppdrag av Länstrafiken Mälardalen tagit fram en förstudie som utreder förutsättningarna för bättre kollektivtrafik mellan Nora och Örebro.

Region Örebro har uttryckt ett behov av att förbättra kommunikationerna för att motsvara både dagens och framtidens behov av effektivare länspendling.

Arbetspendlingen har ökat i båda riktningar och kommer sannolikt fortsätta att öka. Arbetspendlingen står för det största resandet mellan kommunerna. Förstudien och behovsanalysen hittar du i sin helhet under Dokument.

Förutsättningar

Mellan Nora och Örebro finns idag en museijärnväg. Det enda alternativet för kollektivt resande mellan de två orterna är buss. Buss trafikerar sträckan med halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik i lågtrafik.

Restider med buss kan minskas något i förhållande med dagens tider, framförallt genom åtgärder i Örebro. Dessutom kan busstrafiken utvecklas genom till exempel ökad turtäthet, anpassning av tidtabeller. För att nå kraftigt minskade restider på sträckan bör även tågalternativ studeras. Trafikverkets arbete innebar att vi utredde såväl förutsättningar för busstrafik som möjligheten att trafikera sträckan med tåg.

EU-projektet Mer Koll

Arbetet med förstudien leddes av Trafikverket inom ramen för EU-projektet Mer Koll. Berörda kommuner, länsstyrelser och övriga intressenter ingick som viktiga parter.