Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg med räcke.

Väg 50, Nykyrka−Brattebro backe, mötesfri väg

Vi arbetar med en vägplan för väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Projektet hette tidigare Medevi–Brattebro inklusive Nykyrka. Vi planerar att bygga om vägen till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Senaste nytt om projektet

På grund av nya krav från Länsstyrelsen har vi gjort ytterligare naturvärdesinventeringar längs med sträckan, ett arbete som nu är klart.

Inom kort kommer vi att skicka in vår miljökonsekvensbeskrivning, MKB, till Länsstyrelsen för godkännande. 

Vi räknar att ställa ut vår vägplan för granskning under våren 2021.

Projektet med i nationell infrastrukturplan

Stäckan mellan Nykyrka och Brattebo backe på väg 50 finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Därmed har vi finansiering att bygga vägen.

Projektet har planerad byggstart år 2025, med cirka tre års byggtid.

Här kan du läsa mer om den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029.

Karta över väg 50, både befintlig och ny sträckning