Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg med räcke.

Väg 50, Nykyrka−Brattebro backe, mötesfri väg

Vi arbetar med en vägplan för väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe. Projektet hette tidigare Medevi–Brattebro inklusive Nykyrka. Vi planerar att bygga om vägen till mötesseparerad landsväg för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Tidplanen förändrad på grund av ytterligare utredningar

Innan vi ställer ut vägplanen för granskning behöver vi göra ytterligare och grundligare utredningar, såsom fler geotekniska och naturrelaterade undersökningar. Vi måste grundligare undersöka exakt var och hur mycket berg det finns under ytan där vägen ska gå. Inom det tänkta vägområdet har vi även hittat en fridlyst art som vi behöver titta närmare på. Detta sammantaget innebär att tidplanen för projektet har förändrats.

Vi räknar att ställa ut vägplanen för granskning under våren 2020.

Projektet med i nationell infrastrukturplan

Stäckan mellan Nykyrka och Brattebo backe på väg 50 finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Därmed har vi finansiering att bygga vägen.

Projektet har planerad byggstart år 2023, med cirka tre års byggtid.

Här kan du läsa mer om den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029.

Karta över väg 50, både befintlig och ny sträckning