Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

saab på vajerväg

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Trafikverket ska bygga om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

 

Sträckan Kvarntorp–Almbro är en viktig transportväg, både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade på vägnätet i Örebro län. I södra änden av sträckan är medeldygnstrafiken 6 000 fordon/dygn och närmast Örebro 7 000 fordon/dygn.

  • Vi breddar vägen och bygger omväxlande 2+1 körfält med mitträcke.
  • Hastigheten kommer att höjas från 80 till 100 km/h.
    Det kommer fortfarande att vara 80 km/h i vissa korsningar.
  • Vi river bron över Täljeån och bygger en ny öster om den gamla.
  • Det kommer att bli möjligt att cykla från Almbro till Kvarntorp utan att korsa vägbanan. Det blir i stället tunnlar under vägen.  
  • Vi bygger bullerskydd i form av vallar och plank.

Här nedan kan du se översiktskartor över sträckan och de åtgärder som ingår i utbyggnaden.

Vi kommer inte att leda om trafiken till sidovägnätet under vägbygget. Trafiken på väg 51 kommer inte att stängas av. Däremot kommer det att bli påverkan på trafiken, när vi använder oss av trafiksignal eller -lots. Vi kommer att informera löpande om framkomligheten här på webben.