Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

saab på vajerväg

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Vi tar nu fram en vägplan.

Ny granskning av vägplan

Ombyggnad av väg 51 på delen Kvarntorp–Almbro i Örebro och Kumla kommuner, Örebro län

Trafikverket Region Öst har uppdaterat förslaget till vägplan för ombyggnad av väg 51 på delen Kvarntorp–Almbro i Örebro och Kumla kommuner. Vägplanen omfattar förändringar av väg från allmänt till enskilt underhåll. Förändringen omfattar delar av väg 647 väster om väg 51 vid korsning Ekeby och del av allmän gång- och cykelväg i anslutning till busshållplats Ekeby Egna hem på västra sidan av väg 51.

Rättelse har skett i registerkartan, angående väghållarskap för vägen mellan Gällersta och väg 681 (Almbro) på västra sidan om väg 51.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 4 december 2019–7 januari 2020.

Plats för handlingar: Vägplanen med miljöbeskrivning finns tillgänglig på Trafikverket Förarprov, Bettorpsgatan 10, Örebro, hos Örebro kommun, Stadsbyggnadskontoret, Östra Bangatan 7A, Örebro och hos Kumla kommun, Stadshuset, Torget 1, Kumla. Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/kvarntorp-almbro

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 7 januari 2020. Ange diarienummer TRV 2015/92003. Du kan också lämna synpunkter direkt på www.trafikverket.se/kvarntorp-almbro

Tidigare inlämnade synpunkter gäller fortfarande. Trafikverket vill endast få in synpunkter på de ändringar som är upptagna i handlingarna.

Mer information: Peter Lood, projektledare, telefon 070-670 33 10.

Sträckan Kvarntorp–Almbro är en viktig transportväg, både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade på vägnätet i Örebro län. I södra änden av sträckan är medeldygnstrafiken 6 000 fordon/dygn och närmast Örebro 7 000 fordon/dygn.

Ombyggnaden innebär att vi breddar vägen och att det blir omväxlande 2+1 körfält med mitträcke. I projektet utreder vi också möjligheten att transportera sig med hjälp av gång och cykel.