Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

saab på vajerväg

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Vi tar nu fram en vägplan.

 

Sträckan Kvarntorp–Almbro är en viktig transportväg, både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade på vägnätet i Örebro län. I södra änden av sträckan är medeldygnstrafiken 6 000 fordon/dygn och närmast Örebro 7 000 fordon/dygn.

Ombyggnaden innebär att vi breddar vägen och att det blir omväxlande 2+1 körfält med mitträcke. I projektet utreder vi också möjligheten att transportera sig med hjälp av gång och cykel.