Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

saab på vajerväg

Väg 51, Kvarntorp–Almbro, mötesfri väg

Vi bygger om sträckan till mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

 

Sträckan Kvarntorp–Almbro är viktig både för pendlingstrafik och transporter. Den är också en av de mest trafikerade vägarna i Örebro län. I södra änden av sträckan är medeldygnstrafiken 6 000 och närmast Örebro 7 000 fordon/dygn.

  • Vi breddar vägen och bygger omväxlande 2+1 körfält med mitträcke.
  • Hastigheten kommer att höjas från 80 till 100 km/h. Det kommer fortfarande att vara 80 km/h i vissa korsningar.
  • Vi river bron över Täljeån och bygger en ny öster om den gamla.
  • Det kommer att bli möjligt att cykla från Almbro till Kvarntorp utan att korsa vägbanan. Det blir i stället tunnlar under vägen.  
  • Vi bygger bullerskydd i form av vallar och plank.

 Vi informerar löpande om framkomligheten här nedan.