Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

lastbil på väg med vajerräcke
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny granskning av vägplanen

För drygt ett år sedan lämnades vägplanen in till Trafikverkets planprövning för att fastställas. Under processens gång har det framkommit uppgifter och omständigheter som gör att hela vägplanen behöver ställas ut på en ny granskning.

Alla berörda kommer att få information via brev (rekommenderat eller med vanlig postgång) och kommer då också att ha möjlighet att inkomma med synpunkter på de ändringar som är aktuella. Tidigare lämnade synpunkter gäller fortfarande. Efter granskning går vägplanen åter till planprövning för att kunna fastställas.

Ändringar som ligger till grund för ny granskning

  • Två busshållplatser utmed riksväg 51 vid Ekebykorset kommer att tas bort av Svealandstrafiken. Detta medför att Trafikverket måste projektera om korsningen och en följd av detta är att den planerade pendlarparkeringen på västra sidan om väg 51 försvinner.
  • Gång- och cykelvägen som går från Almbro skola och söderut är, efter ett beslut från år 1957, enskild och inte allmän som tidigare redovisats i plankartan.
  • Vägrättsområden och tillfälliga nyttjanderätter ses över vid flera platser, bland annat diken och området vid korsningen i Ekeby.  
  • Dikningsföretagen inkluderas i fastighetsförteckningen.
  • Bulleråtgärder