Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

keramikskärvor

Arkeologer hittade tusenårig gård

Stiftelsen Kulturmiljövård har avslutat de arkeologiska undersökningarna i och omkring Ekeby. Bland fynden hittar vi en gård som troligen är från 1000-talet.

Ekeby boplats från 1000-talet

På Ekeby boplats har vi undersökt en gård från tidig medeltid. Kol-14-dateringarna säger att den härstammar från 1100-talet. Den kan ha funnits så tidigt som 1000-tal, och varit i bruk till 1200-tal. En preliminär datering av den keramik vi hittade styrker de dateringarna.

Här finns hus där taket hållits upp av stolpar nedgrävda i marken. Det finns också hus där de takbärande stolparna står ute i husväggen, något som är typiskt för den här tiden. Under tidigare, förhistoriska perioder, står stolparna inne i husen och väggarna står för sig själva, utan att någon tyngd från taket vilar på dem. Här finns även två mindre hus med takbärande stolpar.

Lager på lager visar händelser från förr

Vi har även undersökt två ytor med kulturlager, där det större, norra, är mest intressant. Här kan man se olika händelser med hjälp av de olika lagren, stratigrafin. En preliminär tolkning är att det första lagret är ett odlingslager. På det har man lagt ett glest stenlager som har tjänat som grund för en byggnad. På och utanför det lagret har det avsatts ett lager som innehåller rikligt med fynd. Bland annat har det här funnits en ugn för matlagning eller bakning. Ugnen har haft flata stenar i botten och en överbyggnad av sten och lera. Vi har hittat stora mängder fragment av bränd lera, som bildats när man eldat i ugnen. Andra fynd från området är keramikskärvor och bitar av vävtyngder. Vi har också hittat några få enkla föremål av järn och brons.

Gamla odlingsspår i fossila åkrar

Vid Ekeby–Björka och Ekeby har vi undersökt områden med gamla odlingsspår, även kallade fossila åkrar. Vid Ekeby–Björka rör det sig om ett röjningsröseområde från 1300- och 16/1700-tal. Röjningsrösen uppstod när man slängde upp sten i rösen för att odla marken runtom. Vid Ekeby hittade vi flera välvda smala tegar, så kallade åkerparceller.

Vi väntar nu på dateringar från de härdar som låg under de större röjningsrösen som finns sydväst om Ekebykorset. Sammansättningen hos de fröer som bevarats i härdarna, skalkorn, råg och havre och enbär, tyder på att de kommer från yngre järnåldern.

I länkarna nedan kan du läsa om vad en arkeolog gör på jobbet, och fler arkeologiska undersökningar i vår närhet.

Foto: Stiftelsen Kulturmiljövård