Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som cyklar

Väg 823, Glanshammar−Örebro, gång- och cykelväg

Trafikverket har färdigställt den nya gång- och cykelvägen utmed väg 823 mellan Örebro och Glanshammar, som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Därför är gång- och cykelvägen längs väg 823 separerad från övrig vägtrafik, antingen med dike eller kantsten. Vi har genomfört räckesåtgärder kring Äverstabron, kantstenssättning, linjemålning och skyltmontering. I och med den nya gång- och cykelbanan hoppas vi att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Invigning i höst

Gång- och cykelvägen är färdigbyggd och vi planerar för en officiell invigning tillsammans med bland annat Region Örebro. På grund av coronaviruset Covid-19 tvingas vi flytta fram den planerade invigningen till i höst. Vi återkommer med mer information längre fram.

Den nya cykelvägen mellan Glanshammar och ÖrebroDen nya cykelvägen mellan Glanshammar och Örebro