Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som cyklar

Väg 823, Glanshammar−Örebro, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 823 mellan Örebro och Glanshammar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggstart var våren 2018 och vi kan öppna för trafik vintern 2019/2020.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Den planerade gång- och cykelvägen längs väg 823 är separerad från övrig vägtrafik. Vi hoppas att åtgärden leder till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Glanshammar april 2

Vad händer nu?

Arbetet under vintern har gått bra och vi har förlagt ledningar och kablar fram till Rinkaby och även påbörjat arbetet med schakt och ledningar öster om Rinkaby och in mot Glanshammar.
I dagsläget har vi passerat Äverstaån med VA-ledningarna och arbetar oss österut mot Glanshammar. Vi går fram med det stora VA-paketet med schakt respektive fyll för ledningen, förläggning av ledningarna och terrassering av den kommande gång- och cykelvägen.

Glanshammar april 3

Kommande arbeten

Det stora arbetet med förläggning av ledningar och terrassering av gång- och cykelvägen kommer att fortsätta österut in mot Glanshammar likt under senaste vintern. När våren kommer och det kalla vädret lättat återgår vi till väderberoende arbeten vid bland annat Sätterbäcken, Rinkaby kyrka och kurvrätning vid Kolja.

Ny gång- och cykelväg mellan Örebro och Rinkaby klar till årets semester

Vi jobbar mot att färdigställa delen från Örebro fram till Rinkaby för att kunna trafikera den nya GC-banan där till före semestern 2019. Tidsplanen för Projektet i sin helhet ligger kvar och kommer att vara klart till vintern 2019/2020.

Glanshammar april 4