Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 823, Glanshammar−Örebro, gång- och cykelväg

Trafikverket har färdigställt den nya gång- och cykelvägen utmed väg 823 mellan Örebro och Glanshammar, som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vi har byggt klart och projektet är avslutat. Denna webbsida kommer att ligga kvar till december 2020 och därefter tas bort.

Vi skapar en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Därför är gång- och cykelvägen längs väg 823 separerad från övrig vägtrafik, antingen med dike eller kantsten. Vi har genomfört räckesåtgärder kring Äverstabron, kantstenssättning, linjemålning och skyltmontering. I och med den nya gång- och cykelbanan hoppas vi att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Invigning inställd pga Covid-19

Gång- och cykelvägen är färdigbyggd och den planerade invigningen ställs tyvärr in på grund av coronaviruset Covid-19.

Den nya cykelvägen mellan Glanshammar och ÖrebroDen nya cykelvägen mellan Glanshammar och Örebro