Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn som cyklar

Väg 823, Glanshammar−Örebro, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en ny gång- och cykelväg utmed väg 823 mellan Örebro och Glanshammar för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggstart var våren 2018 och vi kan öppna för trafik vintern 2019/2020.

4

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Den planerade gång- och cykelvägen längs väg 823 är separerad från övrig vägtrafik. Vi hoppas att åtgärden leder till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

2

Vad händer nu?

Arbetet under sommaren och höstens början har gått bra och vi kunde innan sommarsemestern öppna gång- och cykelbanan för trafik fram till Rinkaby.

Vi har under tiden även förlagt ledningar fram till Glanshammar och färdigställt de stora arbetena med att fylla upp och terrassera för gång- och cykelbanan fram till och in i Glanshammar.

Även belysningen har vi fått plats inne i Glanshammar och stora delar av kantstenarna längs sträckan.

Kommande arbeten

Den sista justeringen av gång- och cykelbanan pågår och inom kort sker asfalteringen av både körbanan och GC-banan på resterande delar av sträckan. Vi utför även räckesåtgärder kring Äverstabron, kantstenssättning, linjemålning och skyltmontering.

Vi räknar med att kunna öppna gång- och cykelbanan i sin helhet enligt tidplanen under december 2019.