Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ställdalens trafikplats

Storå-Ställdalen, kontaktledningsupprustning inklusive bangårdar

Som ett led i att ytterligare förbättra standarden av det viktiga godsstråket Bergslagsbanan kommer Trafikverket nu att rusta upp kontaktledningsanläggningen mellan Storå och Ställdalen, både på linjen och på bangårdar Rällså, Kopparberg och Ställdalen.

Vi stänger av och arbetar på järnvägen under sommaren

Trafikverket kommer att utföra omfattande arbeten på järnvägen mellan Frövi och Ställdalen under sommaren. All järnvägstrafik är avstängd under perioden 8 juli till 11 augusti. Bussar mellan Frövi och Ställdalen kommer att ersätta persontrafiken på sträckan under tiden. För upplysningar om ersättningstrafik hänvisar vi till trafikoperatörerna.

Störande arbeten

Arbetståg och maskiner kommer dock att trafikera spåren och arbeten som utförs kan upplevas störande och bullrande. Arbeten vid järnvägen kommer även att pågå under andra tider än vid trafikavstängningen. Vägtrafiken över plankorsningar kommer att påverkas.

I samband med projektet Frövi–Ludvika, upprustning järnväg har under de senaste två åren banan och kontaktledningsanläggningen på den enkelspåriga Bergslagsbanan rustats upp mellan Frövi och Storå och har nu högre standard och bättre driftsäkerhet.

Högre standard och bättre driftsäkerhet mellan Storå och Ställdalen

Den befintliga anläggningen från 1955 är sliten och motsvarar inte Trafikverkets standard. De planerade förbättringarna höjer standarden och förbättrar driftsäkerheten på banan. Upprustningen innebär också förbättringar för övrig godstrafik i regionen och för anslutande järnvägsstråk.

Projektet ska resultera i ett nytt kontaktledningssystem och omfattar stolpfundament och stolpar efter behov, nya utliggare och viktavspänningar samt nytt hängverk. Åtgärden omfattar järnvägsavsnittet Storå–Ställdalen, inklusive de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg samt Ställdalens trafikplats. Dessutom ska avsnittet mellan Storå och Bäckhaga transformatorstation förses med dubblerad återledning.