Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E18, Ekebykorset, Karlskoga

Ekebykorset i Karlskoga

E18, Ekebykorset, Karlskoga

Vägplanen för ombyggnationen av E18 Ekebykorset i Karlskoga har vunnit laga kraft och vi har nu utsett en entreprenör som ska utföra uppdraget. Byggstart förväntas ske under våren 2020.

I första hand vill vi fokusera på att göra korsningen säkrare och tryggare för alla oskyddade trafikanter som korsar E18. I övrigt eftersträvar vi, som alltid, en optimal trafiklösning utifrån både framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö.

Karta över Karlskoga.

Vad händer framöver?

Entreprenör för arbetet är utsedd och under våren kommer ombyggnationen att starta. Produktionen beräknas pågå fram till sen höst 2021.

I januari 2019 vann vägplanen för ombyggnaden E18 Ekebykorset i Kalskoga laga kraft. Vi går nu vidare med att upphandla en entreprenör och beräknar vara klar med detta arbete under hösten 2019.

Under våren 2018 lämnades vägplanen för fastställelse och vi jobbade vidare med de detaljerade bygghandlingarna.

Under november 2017 ställdes vägplanen ut för granskning och allmänheten hade då möjlighet att lämna synpunkter. Alla synpunkter som kommit in har sammanställts och bemötts. Tillsammans med de inkomna synpunkterna har vägplanen skickats till länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen har tillstyrkt förslag på vägplanen.

Fastställelseprövning under sommaren 2018

Under senvåren 2018 har vägplanen skickats till Trafikverkets enhet för juridik och planprövning för den så kallade fastställelseprövningen. Berörda fastighetsägare informerades om fastställelsebeslutet.

En fastställd plan ger Trafikverket rätt att ta mark i anspråk som behövs för vägändamål.