Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ekebykorset i Karlskoga

E18, Ekebykorset, Karlskoga

Vi bygger om korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Vi gör en ny cirkulationsplats och en gång- och cykeltunnel.

Paus i bygget under 2021

Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga är pausad. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade. 

En kombination av berg, vatten och lera gör att vi behöver söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Bygget kan återupptas och slutföras först när denna process är klar och förväntas därför stå klar tidigast våren 2023. 

Frågor?

Kontakta gärna Nicklas Broberg, projektledare, 010-124 44 74 eller nicklas.broberg@trafikverket.se

Karlskoga_karta m text_webb_750x230.jpg

Sträckan genom Karlskoga är en av de sista ”flaskhalsarna” längs E18 och för att förbättra situationen har en åtgärdsvalsstudie genomförts. Högst prioriterad i denna åtgärdsvalsstudie är Ekebykorset som är en signalreglerad korsning med mycket trafik. Oskyddade trafikanter har svårt att hinna över den stora vägen i tid och korsningen har historiskt varit olycksdrabbad. 

Vi bygger om den signalreglerade fyrvägskorsningen till en cirkulationsplats. För oskyddade trafikanter gör vi en gång- och cykeltunnel under vägen. Genom dessa åtgärder ökar vi trafiksäkerheten och förbättrar framkomligheten för alla trafikanter.

Byggnation

I mars 2020 påbörjade vi byggnationen av den nya gång- och cykeltunnel samt ny cirkulationsplats i Ekebykorset. Trafiksignalerna har plockats bort och ett körfält i vardera riktning är öppet för att möjliggöra omledning av trafiken under byggtid. Vi gör en mindre flyttbar cirkulationsplats och trafiken kommer att ledas på olika sidor av vägen beroende på var vi bygger.

Arbetsområde under byggtiden, E18 Ekebykorset

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på vägen då endast ett körfält i vardera riktning är öppet. Vi ber dig visa hänsyn till både medtrafikanter och de som arbetar på vägen genom att hålla hastighet och avstånd.

Nedan ser du ritningen över hur det kommer att se ut när det är klart, sett från söder.

Ritning över hur det kommer se ut efter ombyggnationen i Ekebykorset, bilden är söderifrån