Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Svårare markförhållanden än väntat

Trots förberedande markundersökningar har vi stött på avvikande geoteknik i form av stora stenar nere i marken. En annan utmaning har varit upptäckten av gamla ledningar i marken. Detta påverkar tidplanen, men i vilken omfattning är för tidigt att säga.

För att kunna schakta ur markmassor på ett säkert sätt har vi pålat ner spont i marken. I norra änden av området, vid Selma Lagerlöfs väg, har vi inte lyckats slå ner sponten helt. Trots förberedande markundersökningar har vi stött på avvikande geoteknik i form av stora stenar nere i marken.

– Det hade varit bättre om det hade varit berg hela vägen ned. Då hade man kunnat förankra sponten mot berget. När det är stenar är det svårt att veta hur stabilt det blir. De påverkar helheten, men finns på bara ungefär tio procent av ytan. Nu utreder vi hur vi ska lösa problemet på bästa sätt, säger Nicklas Broberg, projektledare.

En annan utmaning har varit upptäckten av gamla ledningar i marken. Det handlar om till exempel teleledningar, optoledningar, vattenledningar, kombinationsledningar och spillvattenledningar. Problemen med ledningarna har vi dock kunnat lösa genom ett gott samarbete med våra leverantörer.

Hur mycket dessa oförutsedda svårigheter påverkar tidplanen i projektet är för tidigt att säga.

– Det är ganska vanligt att man har utmaningar i komplexa projekt. Det är för tidigt att säga om det kommer att påverka byggtiden. Vi arbetar intensivt med att hitta lösningar som gör att vi kan arbeta så tidseffektivt som möjligt, säger Nicklas Broberg.