Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist längs med en landsväg.

Grythyttan–Hällefors gång- och cykelväg

För att förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Grythyttan och Hällefors planerar vi en ny gång- och cykelväg längs med väg 63/244. Vi ska också tillgänglighetsanpassa tre hållplatser längs sträckan.

Det saknas idag en trygg och säker cykelförbindelse mellan kommunens två största tätorter, Grythyttan och Hällefors. Målet med en ny gång- och cykelväg är att oskyddade trafikanter ska kunna gå och cykla säkert mellan orterna. I samband med det tillgänglighetsanpassar vi även tre busshållplatser på sträckan.

Bygget av gång- och cykelvägen ger möjlighet för studenter vid Måltidens hus att bosätta sig i Hällefors och cykla till universitetet i Grythyttan. Det kommer även att underlätta arbetspendling till arbetsplatser som bryggeriet. I regionens cykelstrategi uttrycks ett långsiktigt mål om att skapa cykelförbindelser mellan större tätorter i länet och att förbättra tillgängligheten till målpunkter så som arbetsplatser, vård, skola och service.

Omtag ger delvis ny sträckning

I samband med arbetet med granskningshandlingan hösten 2019 upptäcktes en eternitledning där vi planerade att bygga gång- och cykelvägen. Det ledde till att vi fick göra ett omtag i projektet och backa bandet till samrådshandling. I praktiken innebär omtaget att gång- och cykelvägen byter sida från den östra sidan till den västra efter cirka halva sträckan.