Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

godståg på dubbelspår

Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Vi bygger successivt ut järnvägen till dubbelspår på sträckan Hallsberg–Degerön. Ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter. Kapacitetsökningen innebär också en fördel för persontrafiken, eftersom fler tåg ryms på spåren.

Den fem mil långa Järnvägssträckan från Hallsberg och söderut mot Mjölby, till Degerön, är en del av Godsstråket genom Bergslagen, och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Trångt på spåren
Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Sträckorna Frövi−Hallsberg, Degerön−Mjölby och Mjölby–Motala är redan dubbelspåriga.

Flera sträckor i olika skeden
Utbyggnaden består av flera sträckor som befinner sig i olika skeden. Inne i Hallsberg har vi byggt dubbelspår mellan rangerbangården och Västra stambanan. På sträckorna söderut bygger vi både längs den nuvarande järnvägen och i nysträckning. Järnvägen går genom skog, i öppen terräng och genom samhällen. Vi bygger två tunnlar, den längsta 2,4 kilometer lång, och 33 broar av olika storlekar. 

En vinst för miljön
Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.

Klart 2030
Hela utbyggnaden beräknas vara klar att öppnas för trafik 2030.

Karta och tidplan
Här nedan hittar du karta och tidplan. Längre ner på sidan kan du läsa om vad som händer på de olika delsträckorna just nu.