Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund

Flera etapper i olika faser

Dubbelspårsutbygganden på sträckan Hallsberg–Degerön är indelad i flera etapper som befinner sig i olika skeden. (Läs mer nedan.) Inom och runt Hallsbergs bangård utför vi också arbeten på uppdrag av andra aktörer.

Syfte med utbyggnaden

Vi vill åstadkomma

• ökad kapacitet för godståg samt en möjlighet till utökning av persontrafiken,
• god punktlighet för såväl gods- som persontåg,
• förbättrad säkerhet längs med sträckan.

Fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska. Idag leds godståg om via andra banor på grund av kapacitetsbrist. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Sträckorna Frövi−Hallsberg, Degerön−Mjölby och Mjölby–Motala är redan dubbelspåriga.

Kostnad

Hela kostnaden Hallsberg–Degerön är beräknad till sju miljarder. Kostnader för övriga utbyggnader i och runt Hallsbergs bangård ingår inte.

I den nationella planen för Sveriges transportsystem 2010–2021 tilldelades sträckorna Dubbelspår genom Hallsberg, Hallsberg–Stenkumla, Stenkumla–Dunsjö och Jakobshyttan sammanlagt 1,7 miljarder kronor.