Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

illustration som visar hur mycket det bullrar vid olika decibeltal

Så arbetar vi med bullerskydd

Buller är ett oönskat ljud, som påverkar oss negativt när vi utsätts för det under en längre tid. När Trafikverket bygger vägar och järnvägar tar vi hänsyn till riktvärden för hur mycket det får bullra om den färdiga vägen eller järnvägen.

När vi bygger en järnväg är en viktig del av planeringen att beräkna hur mycket det kommer att bullra från den färdiga järnvägen. Vi inventerar i och kring de hus som hamnar över riktvärdena och bygger sedan bullerskydd där det behövs. Vid järnvägsbygget mellan Hallsberg och Degerön är det Frida Ingemarsson på Trafikverket som ansvarar för det arbetet. Hon ser till att ta in rätt kompetens, som i sin tur gör bedömningar, och anlägger lämpliga bullerskyddsåtgärder.

 – I första hand arbetar vi med bullerskydd nära spåren eller vägen, som vallar och skärmar, säger Frida. Där det inte fungerar eller räcker till, tittar vi på skydd på eller vid bostäderna, som att byta fönster eller skydda uteplatser.  

   I ett järnvägsbygge av den här storleken tar det tid från inventering till åtgärd. Vi undersöker många fastigheter, och vill hitta så bra lösningar som möjligt. Frida berättar att mycket tid går åt att prata med fastighetsägare, och att vi på Trafikverket vill ta till oss förslag som kan förbättra för dem. Samtidigt arbetar vi utifrån bestämmelser som är lika för alla projekt, i hela landet. Vi försöker anpassa oss efter hur husen ser ut. Finns markiser eller persienner ser vi till att det fungerar även efter åtgärderna. Likaså kan vi justera placeringen av en bullerskärm. I några fall installerar fastighetsägaren bullerskydd själv, mot ersättning. Då gäller samma krav som när Trafikverket gör det.

   Frida berättar att många undrar varför de inte kan få utåtgående fönster. Där är svaret enkelt:
– För ett utåtgående fönster med hög ljudreduktion blir påfrestningarna för stora för gångjärn och bågkonstruktion, därför finns det inga sådana att erbjuda, säger Frida. Hon vill också skicka med ett råd. Hon berättar att vissa tackar nej till de åtgärder som föreslås. Då går det inte att ångra sig i efterskott. – Om ni känner er osäkra, skriv på avtalsförslaget! Då får ni information av entreprenören, och kan i sådana fall säga nej i ett senare skede.

Buller och vibrationer