Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

tåg kör utmed sjön Skiren. Järnvägsbygge med berg idagen till vänster.

Dunsjö–Jakobshyttan

Dunsjö–Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Här bygger vi dubbelspår på en cirka fem km lång sträcka. Vi vill öka kapaciteten och punktligheten samt förbättra säkerheten. Dessutom är det en vinst för miljön.

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden. 
I utbyggnaden ingår att:

  • bygga 3 km nytt dubbelspår längs befintlig spårlinje
  • bygga 2,5 km nytt dubbelspår i ny terräng
  • bygga 260 meter dubbelspårstunnel vid Skeppsjön
  • bygga om vägkorsningen vid väg 599/602
  • riva en plankorsning i norra Mariedamm
  • bygga 2 km serviceväg
  • bygga om 3 km befintlig banvall till serviceväg
  • genomföra bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter


Du kan läsa mer i den fastställda järnvägsplanen under Dokument.

Entreprenör för järnvägsbygget är Infrakraft Sverige AB.

Trångt på spåren
I dag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska.

En vinst för miljön
Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.