Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Räls i närbild

Dunsjö–Jakobshyttan_2

Dunsjö–Jakobshyttan är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 5 km lång sträcka. Vi vill öka kapaciteten och punktligheten samt förbättra säkerheten. Dessutom är det en vinst för miljön.

Den fem mil långa Järnvägssträckan från Hallsberg och söderut mot Mjölby, till Degerön, är en del av Godsstråket genom Bergslagen, och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan är den fjärde av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden och här kommer vi att:

  • bygga 3 km nytt dubbelspår längs befintlig spårlinje
  • bygga 2,5 km nytt dubbelspår i ny terräng
  • bygga 260 meter dubbelspårstunnel vid Skeppsjön
  • bygga om vägkorsningen vid väg 599/602
  • riva en plankorsning i norra Mariedamm
  • bygga 2 km serviceväg
  • bygga om 3 km befintlig banvall till gång- och cykelväg/serviceväg
  • genomföra bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Du kan läsa mer i den fastställda järnvägsplanen under Dokument.

Byggstart är planerad till våren 2021. Infrakraft Sverige  AB är kontrakterad att utföra totalentreprenad på dubbelspårsutbyggnaden mellan Dunsjö och Jakobshyttan.

Trångt på spåren

I dag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska.

En vinst för miljön

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.