Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Jakobshyttan–Degerön_2

Jakobshyttan–Degerön är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön. Här ska vi bygga dubbelspår på en cirka 13 km lång sträcka samt planskilda korsningar. Vi vill öka kapaciteten och punktligheten, förbättra säkerheten och dessutom är det en vinst för miljön.

Den fem mil långa Järnvägssträckan från Hallsberg och söderut mot Mjölby, till Degerön, är en del av Godsstråket genom Bergslagen, och har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden och här kommer vi bland annat att:

  • bygga 13 km nytt dubbelspår, mestadels i befintlig spårlinje men även i ny sträckning genom Sprickdalen och söder om Godegård
  • riva den befintliga banvallen söder om Godegård för att återställa marken till jordbruksmark
  • stänga de farliga plankorsningarna vid Anderstorp, Godegård och Godegård kyrka
  • bygga en bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp
  • bygga en bro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle
  • bygga en port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Godegårds kyrka
  • bygga en passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i anslutning till Godegårds skola
  • genomföra bullerskyddsåtgärder nära spår och vid fastigheter

Järnvägsplanen har vunnit laga kraft och planerad byggstart är 2021.  

Trångt på spåren

Idag är järnvägen hårt belastad, och det är trångt på spåren. Risken för störningar på sträckor med enkelspår är stor. Vi bygger ut för att fler tåg ska kunna gå på banan och transporttiderna ska minska.

En vinst för miljön

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Med ökad kapacitet kan mer trafik flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar.