Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Granskning av järnvägsplan

Järnvägsplanen för den sista och mest kostsamma sträckan inom Dubbelspår Hallsberg-Degerön är klar och finns nu tillgänglig för granskning.

På den 14 km långa sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla ska vi förutom dubbelspåret bland annat bygga en 2,4 km lång tunnel samt 16 broar av olika slag. Det kräver omsorgsfull planering och samråd med dem som berörs.

Bakom oss har vi en lång process av planering och samråd. Efter den första förstudien valde vi i vilket område järnvägen ska gå, för att sedan, i järnvägsplanen bli mer specifika. Här planerar vi mer detaljerat exempelvis var spår och vägar ska dras, var vi behöver tillgång till mark och hur mycket det kommer att bullra.

Från samråd till laga kraft

Planeringen av en väg eller järnväg är alltid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Under hela resans gång har vi därför hämtat in synpunkter bland annat från närboende, närliggande företag och kommuner. Vi kallar det samråd. Nu, när den processen är slut och järnvägsplanen är färdig, är det dags för granskning. Vi presenterar då järnvägsplanen i sin helhet, och alla som vill kan ta del av materialet, och komma med synpunkter på den. Efter granskningen ska planen fastställas. Det görs på Juridik och planprövning, en funktion inom Trafikverket. När planen är fastställd och tiden för överklagan gått ut, vinner planen laga kraft, och vi får ta marken i anspråk. Då är det dags att upphandla entreprenör, som sedan ska bygga anläggningen. Förberedelserna och upphandlingen beräknas ta så här lång tid, och byggstarten är planerad till tidigast 2022.

Digitalt granskningsmaterial

Granskningstiden för Dubbelspår Hallsberg-Stenkumla kommer att pågå mellan 6 juli och 21 augusti. I år arbetar vi lite annorlunda, på grund av de restriktioner som corona-viruset för med sig. Eftersom vi inte kan bjuda in till fysiska möten, presenterar vi i stället materialet digitalt. Det finns en inspelad presentation, en film och en interaktiv karta på projektets webbsida. Där hittar du som vanligt även granskningshandlingen. Som alltid är du välkommen att ringa om du har frågor.

processbilden 20200609.png