Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Granskning järnvägsplan

Dubbelspår Hallsberg–Stenkumla, Kumla, Hallsbergs och Askersunds kommuner.

Järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning är nu färdig för granskning. Den visar vårt förslag på dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla, omläggning av korsande allmänna vägar och indragning av allmänna vägar.

Projektet omfattas av krav på miljöbedömning enligt kap. 6 miljöbalken. Trafikverket kommer att pröva om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid
6 juli–21 augusti 2020

Plats för handlingar
Underlaget finns tillgängligt på www.trafikverket.se/hallsberg-stenkumla samt på: 

Trafikverket förarprov, Bettorpsgatan 10, Örebro.Kommunhuset Hallsberg, Västra storgatan 14, Hallsberg.Kommunhuset Askersund, Stöökagatan 8, Askersund.Kavalleristen Östansjö, Hallsbergsvägen 79, Östansjö.SynpunkterSkicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 21 augusti 2020.  Ange ärendenummer 2015/54804. Du kan också lämna dina synpunkter direkt på projektets webbsida. www.trafikverket.se/hallsberg-stenkumla