Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om tunnelbygget

För att godstågen ska kunna köra på sträckan får spåren inte luta mer än tio promille. I spårområdet sydost om Östansjö är lutningen för stor. Därför bygger vi en tunnel mellan Perstorp och Bållby.

Beprövad byggmetod
Tunneln kommer att bestå av två enkelspårstunnlar. De kommer att gå genom berg av god kvalitet, ändå tätar vi berget innan sprängning genom så kallad injektering, med cementbaserat tätningsmedel. En beprövad metod för den här typen av tunnelbyggen. På så sätt hindrar vi att grundvattnet tränger in i tunneln och att grundvattenytan därmed sänks. Hur mycket vi får påverka och vad vi får göra slås fast av Mark- och miljödomstolen. Nedan berättar vi hur vi gör när vi spränger ut tunneln, med traditionell borra-och-spräng-teknik. 

Förutsättningarna är goda
Vi har utfört omfattande undersökningar av berggrunden, därför kan vi säga att förutsättningarna för att driva tunnel i området är goda. I arbetet med järnvägsplanen har vi också inventerat områdets naturmiljö, gjort en arkeologisk utredning och analyserat kulturarv i området. Järnvägen kommer att gå i ny sträckning. Det påverkar friluftslivet, främst under byggtiden. 

– Med tanke på friluftsområdet som ligger i området för spårsträckningen är ett tunnelbygge den bästa lösningen, säger projektledare Gunnar Berglund. Byggtiden blir jobbig, men sen har vi naturen och skogen kvar, menar han.

Buller och vibrationer
Ett bygge av den här storleken kommer naturligtvis att märkas. Det kommer att bullra av schaktarbeten, transporter och tunneldrivning. Sprängningarna kommer också att orsaka vibrationer. Vi inventerar byggnader i närområdet och anpassar sedan laddningsmängden så att vibrationskraven inte överskrids.

Tunnelfakta

  • Längd: 2,4 kilometer
  • 2 parallella enkelspårstunnlar
  • Djup: max 40 meter under markytan
  • Bredd ca 9 meter
  • Höjd ca 9,5 meter
  • Avstånd mellan tunnlarna: cirka 10-11 meter
  • Byggstart planerad till 2024
  • Byggtid: cirka 2 år