Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aktuella handlingar

Ny granskning av järnvägsplan 2019-11-11--2019-12-10

Kungörelse granskning (pdf, 445 kB)
Planbeskrivning (pdf, 5,5 MB)
Plankartor (pdf, 5,3 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning inkl. bilagor (pdf, 10,8 MB)
Illustrationskartor (pdf, 7,3 MB)
Förteckning skyddsåtgärder, försiktighetsmått (pdf, 77 kB)
Samrådsredogörelse (pdf, 407 kB)
Planläggningsbeskrivning (pdf, 168 kB)
Broritningar (pdf, 776 kB)
Gestaltningsprogram (pdf, 4,3 MB)
PM Kulturarvsanalys (pdf, 6,2 MB)
PM Kulturarvsanalys, bilagor (pdf, 11,7 MB)
PM Naturvärdesanalys (pdf, 9,3 MB)
PM Risk (pdf 1,2 MB)
PM Klimat (pdf, 310 kB)
PM Artskydd (pdf, 4,0 MB)
PM Buller (pdf, 853 kB)
PM Buller, bilagor (pdf, 5,6 MB)

 

Ändringar av plan efter granskning 2018

Planbeskrivning_rev180301 (pdf, 14,65 MB)
Plankarta_003_rev180277 (pdf, 226 kB)
Plankarta_004_rev180277 (pdf, 294 kB)
Plankarta_006_rev180227 (pdf, 281 kB)
Plankarta_009_rev180227 (pdf, 260 kB)
Plankarta_010_rev180227 (pdf, 278 kB)
Plankarta_011_rev180227 (pdf, 215 kB)
Plankarta_012_rev180227 (pdf, 213 kB)
Plankarta_101_rev180227 (pdf, 604 kB)
Plankarta_102_rev180227 (pdf, 486 kB)
Pm_ändring_efter_granskning (pdf, 2,99 MB)