Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny granskning av järnvägsplanen för Jakobshyttan-Degerön

Trafikverket gör nu om granskningen av järnvägsplanen för Jakobshyttan-Degerön. Ingenting har ändrats i utformningen av järnvägs- och väganläggningarna sedan förra granskningen.

Trafikverket bjuder in till ny granskning av järnvägsplanen för Jakobshyttan-Degerön. Planerna för järnvägens utformning har inte förändrats. Anledningarna till att vi gör ett omtag är följande:

Några fastigheter som var berättigade till bullerskyddsåtgärder fanns även tidigare med i tabellerna, men saknades på plankartorna. Eftersom det är plankartorna som fastställs är det nödvändigt att alla finns med även där. Ingen ny bedömning är alltså gjord.

Dessutom har Trafikverket blivit mer restriktiva med att dels planlägga mark som järnvägsmark för områden som inte direkt tillhör den tekniska anläggningen, exempelvis trädsäkringsområden, dels med att fastställa skyddsåtgärder som ligger utanför järnvägsmarken. Detta har medfört att vi på plankartorna tagit bort skyddsåtgärder för naturvärden samt minskat anspråken för järnvägsmark och istället har områden med servitut för trädsäkring ökat. I praktiken kommer samma område att trädsäkras och samma naturskyddsåtgärder att utföras.

Den nya granskningsperioden löper mellan 11 november och 10 december 2019.

Välkommen med frågor och synpunkter!