Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsplanen för sträckan mellan Dunsjö och Jakobshyttan har överklagats

Järnvägsplanen som vi påbörjade 2016 färdigställdes och granskades, men blev överklagad innan den hann fastställas. Detta innebär en fördröjning i det pågående projektet med utbyggnad av dubbelspårig järnväg.

Enligt överklagan kvarstår frågor kring säkerheten för gångtrafikanter längs väg 599 efter att plankorsningen stängts, samt kring den smala anslutningen till väg 599 efter passagen av bron. Nedfarten efter bron är smal och brant, vilket innebär att tung trafik har svårt att svänga söderut och istället åker igenom samhället – där även gångtrafikanter rör sig på vägar som saknar gångbana. Dessa säkerhetsfrågor är viktiga, och eftersom utbyggnaden av järnvägen i området påverkar de kringliggande vägarna försöker vi hitta en lösning som gör att järnvägsplanen kan fastställas.

Det pågår just nu en dialog mellan Trafikverket och den överklagande parten om frågorna som togs upp i överklagan. Förhoppningsvis ska vi kunna fortsätta med processen för att fastställa järnvägsplanen i slutet på sommaren. Så snart järnvägsplanen blir fastställd kan vi sätta spaden i marken och börja bygga den dubbelspåriga järnväg som vi har planerat.