Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två nya spår på godsbangården i Hallsberg

Järnvägen genom Hallsberg redo för dubbelt så mycket gods

Mellan Hallsberg och Degerön pågår en av Sveriges största godssatsningar på järnväg. Nu är sträckan genom Hallsberg färdigbyggd. Det är en milstolpe i målet att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter.

Nu är den nordligaste delen av den fem mil långa järnvägsutbyggnaden på Godsstråket genom Bergslagen färdig. På nästan fyra kilometer av järnvägen genom Hallsberg har enkelspår blivit dubbelspår.

Även om den stora nyttan för godstrafiken märks först när hela sträckan är färdigbyggd 2029 går det redan nu att se flera viktiga effekter. Hallsberg är en knutpunkt för både person- och godstrafik. När godset får en egen väg in och ut från staden bidrar det till smidigare resor och pålitligare transporter.

- Efterfrågan på transporter förväntas öka i framtiden. Samtidigt ska Sverige klara klimatmålen. Vi behöver ställa om transportsystemet så att en större del av godset fraktas på järnväg. Det är ett viktigt steg på vägen att Hallsberg, en av Sveriges viktigaste godsnoder, är rustat för framtiden, säger Einar Schuch, regional direktör.

Hallsberg är den tredje etappen som är klar i projektet. Sedan tidigare är cirka 17 kilometer ny järnväg mellan Stenkumla och Dunsjö samt i Jakobshyttan färdigbyggd. I Hallsberg går de nya spåren mellan godsbangården och Västra stambanan.

- En bonus för personer som bor nära järnvägen i Hallsberg är att vi byggt två kilometer bullerplank som minskar ljuden från förbipasserande tåg. Det tillsammans med ett antal fönsterbyten och skydd av uteplatser skapar en bättre miljö för närboende trots att fler tåg kan passera, säger Linda Lingdell, programansvarig Hallsberg-Degerön.

Trafikverkets arbete för mer effektiva och hållbara godstransporter är nära kopplat till regeringens klimatmål för transportsektorn. Det innebär att utsläppen ska minska med minst 70 procent senast 2030, jämfört med 2010 års nivå. Vi arbetar därför med åtgärder som ska öka effektiviteten i transportsystemet, göra det möjligt att flytta över transporter från väg till järnväg och sjöfart samt ställa om till fossilfria godstransporter.

I Hallsberg har vi:

  • flyttat Västra Storgatan några meter för att få plats med ytterligare ett spår
  • byggt en helt ny järnvägsanläggning med 13 nya växlar
  • byggt 2 kilometer bullerplank
  • planterat 54 000 lökar i bullervallen
  • genomfört 2000 fönsterbyten i 275 fastigheter
  • genomfört åtgärder för skyddade uteplatser för 250 fastighetsägare