Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

30-talet intresserade på fritidsgården i Mariedamm.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Informationsmöte om järnvägsplanen

Måndagen den 2 oktober samlades dryga 30-talet intresserade på fritidsgården i Mariedamm. De kom för att få en presentation av den järnvägsplan som Trafikverket arbetat med sedan 2016.

Järnvägsplanen för sträckan Dunsjö-Jakobshyttan är nu klar för granskning. Under arbetet med planen har de som bor i närheten och berörs av järnvägens ombyggnad bjudits in till samråd. Där har de fått möjlighet att ta del av de förslag som arbetats fram och ge sina synpunkter på dem.

Nu är alltså järnvägsplanen klar för granskning. Under granskningstiden – 2 till 30 oktober – går det bra att lämna synpunkter på den framlagda planen. När granskningstiden är över lämnas handlingen in till Länsstyrelsen för granskning. Slutligen ska den godkännas av Planprövning, som är en egen del av Trafikverket. När så Planprövning godkänt planen och konstaterat att processen gått till på rätt sätt, så vinner den laga kraft. Det innebär att vi kan påbörja byggandet av järnvägen.

Under mötet fick deltagarna bland annat se en digital modell av järnvägsplanen. Frågorna var många, och rörde allt från bullerskydd till hur vi värnar om traktens djurliv. Efter den gemensamma dragningen fanns gott om tid för egna, mer detaljerade frågor. På plats för att berätta och svara på frågor var representanter från Trafikverket och konsulten Cowi.