Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkerhet och arbetsmiljö

Dubbelspår Hallsberg–Degerön är en av landets största godssatsningar på järnväg. Ett arbete av den här omfattningen innebär många arbetsmiljörisker. Vi arbetar ständigt för att ingen ska skadas, förolyckas eller drabbas av sjukdom på arbetet.

Ständiga förbättringar

Säkerheten är något vi aldrig tummar på när vi bygger väg och järnväg. Målet är att våra arbetsplatser ska vara fria från olyckor och arbetsskador. För att nå dit arbetar vi ständigt med förbättringar i arbetsmiljön, och vidtar åtgärder när något inte står rätt till. Alla ska komma hem från jobbet!

Säkerhet i praktiken

Att ta ansvar för säkerhet och arbetsmiljö handlar om att skapa goda förutsättningar för byggskedet. Det kan vara genom hastighetsnedsättningar invid väg- eller järnvägsbygget. Det kan vara tillräckliga ”tider i spår”, när tågtrafiken är avstängd för arbeten på spåren. Det kan vara att skapa ordentligt avstånd när vi bygger järnväg intill ett befintligt spår. Det handlar också om att skapa goda förutsättningar för dem som ska sköta och underhålla den färdiga vägen eller järnvägen. Som hur stark lutning en slänt har eller var ett teknikhus lämpligast bör placeras.

Trafikverkets övergripande ansvar

Arbetsmiljöansvaret vid ett byggnads- och anläggningsarbete är fördelat på flera olika aktörer. Tillsammans skapar vi en god och säker arbetsmiljö. Inom Dubbelspår Hallsberg–Degerön är Trafikverket byggherre. Det betyder att vi beställer arbeten som sedan utförs av entreprenörer och konsulter. Därmed har vi det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågorna under hela projektets gång. Det betyder bland annat att vi ska identifiera, bedöma och hantera risker redan under planeringsfasen. På det sättet kan vi förbygga arbetsmiljörisker längre fram.

Alla har ett arbetsmiljöansvar

Varje arbetsgivare har sedan ett eget arbetsmiljöansvar. Det gäller alla entreprenörer, byggkonsulter, underleverantörer och andra som medverkar i projektet. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att man ska identifiera, bedöma och åtgärda alla risker inom sin egen verksamhet.

Läs mer om hur Trafikverket jobbar med arbetsmiljö och säkerhet.