Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg susar förbi

Bulleråtgärder

Tilläggsrutor och byte av glasrutor till lamellglasrutor är två åtgärder som minskar det buller som orsakas av tågtrafiken.

Fönsteråtgärder – så går det till

Fönsteråtgärder görs för att minska bullernivån inomhus. Bullernivåerna överskrids i de flesta fall bara på den sida som vetter mot järnvägen. Sidan som vetter från järnvägen har oftast en lägre bullernivå, som inte kräver några åtgärder.

Det är utrymmen som används för boende som åtgärdas. Badrum, toaletter, hall och utrymmen som inte används för boende åtgärdar vi inte. För lokaler är det utrymmen som används för undervisning, undersökning och vila som åtgärdas.

Fönsteråtgärder erbjuds för alla bostadshus och lokaler med en beräknad maximal ljudnivå utomhus över 75 dB(A) och/eller en beräknad ekvivalent ljudnivå över 60 dB(A), där det inte redan finns fönster med god ljudisolering. Fasaden beräknas schablonmässigt dämpa ljudnivån inomhus med 30 dB(A), innan fönsteråtgärderna vidtagits. För att då komma under riktvärdena 45 dB(A) för maximal ljudnivå och 30 dB(A) för ekvivalent ljudnivå inomhus behövs fönsteråtgärder.

Åtgärder som sänker ljudnivån:

  • nya tätningslister i befintliga fönster
  • åtgärder på ventiler
  • tilläggsruta i befintliga fönster
  • byte av befintlig glasruta till en lamellglasruta.

Alla fönsteråtgärder görs i samråd med fastighetsägaren.