Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Närbild på järnvägsräls.

Signalreglering av industrispår, Mosås

Vi planerar att reglera tågtrafiken vid Törsjö industriområde med signaler. Det gör vi för att trafiken ska bli mer flexibel och effektiv, vilket också höjer kapaciteten på spåret.

Mosås ligger strax söder om Örebro utmed godsstråket mellan Örebro och Hallsberg. Strax norr om Mosås samhälle och väster om järnvägen ligger Törjsö industriområde, som är ett relativt nyetablerat industriområde med järnvägsanslutning. I dag är det svårt för tågen att ta sig ut på godsstråket från industriområdet. Dagens lösning innebär onödig och tidsödande växling för tågen, vilket gör att trafiken till och från industriområdet blir ineffektiv.

Syftet med projektet är att göra trafiken till och från Törsjö industriområde mer flexibel och effektiv. Det gör vi genom att signalreglera spåren.

Arbetet är uppdelat i två delar. Den första delen pågick under mars–augusti 2018. Den andra delen kommer att genomföras under våren 2019 då flera andra projekt också ska slutföras. Genom att genomföra flera projekt samtidigt minimerar vi trafikpåverkan.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 30 augusti 2019.