Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ställdalens trafikplats

Storå-Ställdalen, kontaktledningsupprustning inklusive bangårdar

Som ett led i att ytterligare förbättra standarden av det viktiga godsstråket Bergslagsbanan rustar vi upp kontaktledningsanläggningen mellan Storå och Ställdalen, både på linjen och på bangårdar Rällså, Kopparberg och Ställdalen.

Vi har byggt klart och projektet avslutas. Denna webbsida kommer att ligga kvar till december 2020 och därefter tas bort.

Arbetet klart i november 2020

Trafikverket har utfört omfattande arbeten på järnvägen mellan Storå och Ställdalen under 2019-2020. Nu återstår endast mindre justeringar och besiktning innan arbetet beräknas vara klart i början av november 2020.


Bilden visar en kontaktledningsjustering i Bäckhaga. Fotograf: Andreas Johansson, NRC.

I samband med projektet Frövi–Ludvika, upprustning järnväg har under de senaste två åren banan och kontaktledningsanläggningen på den enkelspåriga Bergslagsbanan rustats upp mellan Frövi och Storå och har nu högre standard och bättre driftsäkerhet.

Bakgrund

Den befintliga anläggningen från 1955 är sliten och motsvarar inte Trafikverkets standard. De planerade förbättringarna höjer standarden och förbättrar driftsäkerheten på banan. Upprustningen innebär också förbättringar för övrig godstrafik i regionen och för anslutande järnvägsstråk.

Projektet ska resultera i ett nytt kontaktledningssystem och omfattar stolpfundament och stolpar efter behov, nya utliggare och viktavspänningar samt nytt hängverk. Åtgärden omfattar järnvägsavsnittet Storå–Ställdalen, inklusive de mellanliggande trafikplatserna Rällså och Kopparberg samt Ställdalens trafikplats. Dessutom ska avsnittet mellan Storå och Bäckhaga transformatorstation förses med dubblerad återledning. Detta leder till en högre standard och bättre driftsäkerhet mellan Storå och Ställdalen.