Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsning på väg 204 vid Haga

Väg 204, Haga, gång- och cykeltunnel, busshållplatser och korsning

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel och nya intilliggande busshållplatser vid Hagakorsningen väg 204/väg 562 mellan Fjugesta och Garphyttan.

Byggstart för ombyggnation av Hagakorsningen på väg 204 i Lekebergs kommun under våren 2020

Vägplanen för Väg 204, Haga, gång- och cykeltunnel, busshållplatser och korsning har vunnit laga kraft den 27 september 2019.

Syftet med projektet är att få till en bättre säkerhet för de resenärer som måste korsa vägen till och från hållplatserna och en bättre arbetsmiljö för bussförarna. Parallellt med Trafikverkets projekt planerar Lekebergs kommun att bygga en pendlarparkering samt ny gång- och cykelväg vid Hagakorset för att främja ett kollektivt åkande.

Dagsläget

Korsningen väg 204/väg 562 vid Haga trafikeras av bilar, bussar och oskyddade trafikanter. Väg 204 trafikeras av busslinje 513 mellan Fjugesta och Örebro.

Bebyggelsen i Lanna expanderar starkt och kommunen planerar att bygga en ny gata från väg 566 ned till väg 562 för att möta den tillkommande bebyggelsen.