Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Läget på vägen

Arbetet på vägen fortskrider enligt planerna. Vi avverkar skog, spränger berg och sätter upp kompletterande skyddsbarriärer.

Vi har nu satt upp det provisoriska vajerräcket längs hela sträckan. Där det inte fungerar med vajer sätter vi i stället upp betongbarriär. Det kan exempelvis vara vid övergångar till breddningssträckor och vid branta bergskärningar, där risken finns för ras vid sprängning. Betongbarriären sätts framför allt upp i söder.

Vi fortsätter att spränga på sträckans södra del till och med onsdag, 4 maj. Efter det börjar vi spränga norr om Askersund. Det arbetet kommer att pågå under en längre period.

Avverkningen längs vägen pågår fortfarande. Där vi avverkar är hastigheten sänkt till 50 km/tim och vi gör också kortare stopp i trafiken med hjälp av flaggvakt.

Vid Stockshammar finns nu en passage för arbetsfordon. Där har vi sänkt hastigheten till 50 km/tim.

En sammanställning av trafikstörningarna hittar du här:

Trafikstörningar