Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut om hastigheten vid Skyllbergskorsningen kommer

I november 2018 sänktes hastigheten tillfälligt från 100 km/h till 70 km/h vid korsningen väg 50 Rönneshyttevägen och Skyllbergs IP. Hastighetssänkningen var en tillfällig åtgärd efter flera synpunkter gällande hastigheten och sikten vid korsningen.

Trafikverket har sedan hastighetssänkningen förbättrat sikten genom att flytta två belysningsstolpar och sänka ett stänkskydd. Vidare beslutade vår trafikingenjör att tillfälligt ändra från väjnings- till stopplikt för trafik från anslutande vägar. Stopplikten innebär att det blir lättare att bedöma trafikläget när man ska åka ut på väg 50 eftersom fordonet står still.
 
Åtgärderna utfördes i december 2018. Och nu är Trafikverkets bedömning att korsningen, efter åtgärderna, uppfyller kraven för en korsning där högsta tillåten hastighet på huvudleden är 100 km/h.

Länsstyrelsen beslutar

Det är Länsstyrelsen som beslutar om permanenta lokala trafikföreskrifter som exempelvis sänkningar av hastighet på väg och beslut om stopplikt. Trafikverket är remissinstans.
Under november och december månad har det till Länsstyrelsen inkommit två olika hastighetsärenden om sänkt hastighet på väg 50 vid Skyllberg.

Trafikverkets remissvar

Trafikverket har i sina remissvar i januari 2019, svarat Länsstyrelsen att vägutformningen och korsningarna, efter vidtagna åtgärder, uppfyller krav för 100 km/h. Trafikverket har i samband med yttrandena på remisserna, gjort en framställan om permanent stopplikt från anslutande vägar vid korsningen.
 
Trafikverket inväntar nu Länsstyrelsens beslut om de lokala trafikföreskrifterna på platsen.
Till dess kommer det fortsatt vara tillfälligt 70 km/h i korsningen.