Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartbild över väg 750.

Väg 750 i Hålahult, förslag om förändring av allmän väg till enskild väg

Vi föreslår att väg 750 i Hålahult, Örebro kommun, dras in från allmänt underhåll.

Väg 750 ligger utanför planlagt område och utanför kommunalt väghållningsområde för Örebro kommun. Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behövs därför inte för allmänt bruk. Trafikverket föreslår därför att väg 750 dras in från allmänt underhåll och övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet.

Fakta om väg 750

  • Vägen är cirka 1649 meter lång och cirka 4,6 meter bred.
  • Hastighetsbegränsningen är 70 kilometer i timmen.
  • Vägen sträcker sig från korsningen med väg 749 fram till en enskild väg och har främst lokal trafik.
  • Det är ingen genomfartsled och inte heller en övergripande väg i vägsystemet.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2008 till cirka 81 fordon och av dessa var 6 lastbilar.
  • Vägen ligger utanför planlagt område.