Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsning på väg 204 vid Haga

Väg 204, Haga, gång- och cykeltunnel, busshållplatser och korsning

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykeltunnel och nya intilliggande busshållplatser vid Hagakorsningen väg 204/väg 562 mellan Fjugesta och Garphyttan.

Fastställd vägplan för väg 204 Haga i Lekebergs kommun

Trafikverket har fastställt vägplan för ombyggnad av väg 204, gång- och cykeltunnel m.m. vid Haga, Lekebergs kommun, Örebro län. Detta delges genom kungörelse hos Bolagsverket och i Post- och Inrikes Tidningar. Särskilt berörda har även informerats skriftligen.

Beslutet finns tillgängligt hos Trafikverket, Planprövning, Röda vägen 1, Borlänge samt Trafikverket Region Öst, Förarprov, Bettorpsvägen 10 i Örebro, under tiden 5 september 2019 – 26 september 2019.

Frågor besvaras av Jan Gutman, Trafikverket, 010-123 12 89.

Den som vill överklaga Trafikverkets beslut ska skriva till regeringen. Skrivelsen ska dock skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28, Borlänge. Överklagandet ska ha kommit till Trafikverket senast 26 september 2019.

Fastställelse av vägplan (pdf, 3,37 MB, öppnas i nytt fönster)

Beslut om kungörelsedelgivning (pdf, 756 kB, öppnas i nytt fönster)

Syftet med projektet är att få till en bättre säkerhet för de resenärer som måste korsa vägen till och från hållplatserna och en bättre arbetsmiljö för bussförarna. Parallellt med Trafikverkets projekt planerar Lekebergs kommun att bygga en pendlarparkering samt ny gång- och cykelväg vid Hagakorset för att främja ett kollektivt åkande.

Dagsläget

Korsningen väg 204/väg 562 vid Haga trafikeras av bilar, bussar och oskyddade trafikanter. Väg 204 trafikeras av busslinje 513 mellan Fjugesta och Örebro.

Bebyggelsen i Lanna expanderar starkt och kommunen planerar att bygga en ny gata från väg 566 ned till väg 562 för att möta den tillkommande bebyggelsen.