Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avfart mot väg 51 genom Marieberg

Väg 51 genom Marieberg i Örebro

Vi planerar för en förändrad sträckning av väg 51 genom Marieberg för att förbättra framkomligheten i området.

Utvecklingen av Mariebergs handelsområde gör att Örebro kommun behöver förbättra trafiklösningarna i och omkring kring Marieberg. 

Samtidigt planerar vi för en ny trafikplats – Marieberg norra – i samarbete med Örebro kommun. Syftet är att öka tillgängligheten till området. En del av arbetet är att ge väg 51 en ny sträckning och minska barriären mellan handelsområdets olika delar.

Vad händer nu?

Vi har tagit fram en vägplan för att bygga om väg 51 genom Marieberg i Örebro. Initiativet kommer från Örebro kommun som vill möjliggöra mer handel och verksamheter i Marieberg. Vägplanen ställdes ut för granskning 2019. Du kan se vilka synpunkter vi fick då och hur vi bemött dem i granskningsutlåtandet nedan.

Nästa steg i arbetet är att fastställa vägplanen. Örebro kommun har dock inte finansiering för att bygga ut vägen just nu. Dessutom har kommunens detaljplan för området upphävts av domstolen. Projektet kommer därför att vara vilande tills vidare.

Vi informerar berörda fastighetsägare när projektet tas upp på nytt.

Om du har ytterligare synpunkter går det bra att maila till investeringsprojekt@trafikverket.se eller skriva till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2017/107058.

Granskningsutlåtande (pdf-dokument, 198,8 kB, öppnas i nytt fönster)