Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avfart mot väg 51 genom Marieberg

Väg 51 genom Marieberg i Örebro

Trafikverket planerar för en förändrad sträckning av väg 51 genom Marieberg för att förbättra framkomligheten i området.

Granskning av vägplan

Väg 51 genom Marieberg, Örebro kommun

Vi har tagit fram en vägplan med förslag på ombyggnad och ny sträckning av väg 51 genom Mariebergs handelsområde.

Vägplanen omfattar även förändring av väg från allmänt till enskilt underhåll för avfartsrampen mellan väg 51 och väg 690, belägen i trafikplatsens sydöstra kvadrant.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Vi håller dig som är särskilt berörd av ombyggnaden informerad.

Granskningstid: 13 maj – 14 juni 2019

Här kan du ta del av handlingarna:

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller vid e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 juni 2019. Ange ärendenummer TRV 2017/107058.

Du kan också lämna dina synpunkter direkt här på webbplatsen från och med 13 maj till och med 14 juni 2019.

Mer information: Anna Kero, projektledare, 010-125 41 03 eller e-post anna.kero@trafikverket.se

Utvecklingen av Mariebergs handelsområde gör att Örebro kommun behöver förbättra trafiklösningarna i och omkring kring Marieberg.

Samtidigt planerar Trafikverket för en ny trafikplats – Marieberg norra – i samarbete med Örebro kommun. Syftet är att öka tillgängligheten till området. En del i arbetet är att ge väg 51 en ny sträckning och minska barriären mellan handelsområdets olika delar.