Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Avfart mot väg 51 genom Marieberg

Väg 51 genom Marieberg i Örebro

Trafikverket planerar för en förändrad sträckning av väg 51 genom Marieberg för att förbättra framkomligheten i området.

Utvecklingen av Mariebergs handelsområde gör att Örebro kommun behöver förbättra trafiklösningarna i och omkring kring Marieberg. 

Samtidigt planerar Trafikverket för en ny trafikplats – Marieberg norra – i samarbete med Örebro kommun. Syftet är att öka tillgängligheten till området. En del av arbetet är att ge väg 51 en ny sträckning och minska barriären mellan handelsområdets olika delar.

Vad händer nu?

Trafikverket har tagit fram en vägplan för att bygga om väg 51 genom Marieberg i Örebro. Initiativet kommer från Örebro kommun som vill möjliggöra mer handel och verksamheter i Marieberg, och därför behöver trafiklösningarna förbättras. I våras ställde vi ut vägplanen ut för allmänhetens granskning. Vi har fått många synpunkter och bemött dem i vårt granskningsutlåtande som finns att läsa på projektets webbsida.

Nästa steg i arbetet är att fastställa vägplanen. Örebro kommun har emellertid meddelat att det inte finns finansiering för att bygga ut vägen just nu. Dessutom har kommunens detaljplan för området upphävts av domstolen. Därför kommer vägplanen inte att kunna fastställas just nu. Projektet kommer att vara vilande tills vidare.

Vi kommer att informera berörda fastighetsägare när projektet tas upp på nytt.

Om du har ytterligare synpunkter går det bra att maila till investeringsprojekt@trafikverket.se eller skriva till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2017/107058.

Läs granskningsutlåtandet över till Trafikverket Region Öst inkomna yttranden rörande vägplan för ombyggnad av väg 51 genom Marieberg i Örebro, Örebro län pdf, 198,8 kB, öppnas i nytt fönster)