Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetsplan

Arbetsplan

Arbetsplan beskrivning (pdf-fil, 610 kB)
Arbetsplan beskrivning, bilaga 1 (pdf-fil, 54 kB)
Arbetsplan framsida (pdf-fil, 772 kB)
Arbetsplan innehållsförteckning (pdf-fil, 19 kB)

Orienteringskarta (pdf-fil, 934 kB)
Arbetsplan Kostnadssammanställning (pdf-fil, 18 kB)
Länsstyrelsens godkännande av MKB (pdf-fil, 415 kB)
Länsstyrelsens godkännande av tillägg till MKB (pdf-fil, 446 kB)
MKB (pdf-fil, 1,1 MB)
MKB, arkeologisk utredning (pdf-fil, 9,6 MB)
MKB Kartor (pdf-fil, 4,8 MB)
MKB översiktlig inventering (pdf-fil, 10 MB)
Tekniskt PM Geoteknik (pdf-fil, 441 kB)
MKB tillägg (pdf-fil, 3,2 MB)

 

Kommunala planer

Sammanställning (pdf-fil, 13 kB)
Översiktsplan 1998 (pdf-fil, 614 kB)
Översiktsplan, Linköping och Norrköping (pdf-fil, 7 MB)
Planbeskrivning Ingebo Hökhult (pdf-fil, 2 MB)
Översiktsplan Kinda kommun 1996 (pdf-fil, 2 MB)
Fördjupad översiktsplan Rimforsa 2010 (pdf-fil, 481 kB)
Fördjupad översiktsplan Brokind 1994 (pdf-fil, 263 kB)

Ritningar

Ritningsförteckning (pdf-fil, 44 kB)

Översiktsplaner

Översiktsplan 1 (pdf-fil, 508 kB)
Översiktsplan 2 (pdf-fil, 865 kB)
Översiktsplan 3 (pdf-fil, 600 kB)
Översiktsplan 4 (pdf-fil, 608 kB)
Översiktsplan 5 (pdf-fil, 726 kB)
Översiktsplan 6 (pdf-fil, 751 kB)

Planritningar

Planritning 1 (pdf-fil, 161 kB)
Planritning 2 (pdf-fil, 172 kB)
Planritning 3 (pdf-fil, 344 kB)
Planritning 4 (pdf-fil, 281 kB)
Planritning 5 (pdf-fil, 266 kB)
Planritning 6 (pdf-fil, 252 kB)
Planritning 7 (pdf-fil, 200 kB)
Planritning 8 (pdf-fil, 222 kB)
Planritning 9 (pdf-fil, 250 kB)
Planritning 10 (pdf-fil, 245 kB)
Planritning 11 (pdf-fil, 310 kB)
Planritning 12 (pdf-fil, 248 kB)
Planritning 13 (pdf-fil, 283 kB)
Planritning 14 (pdf-fil, 384 kB)
Planritning 15 (pdf-fil, 383 kB) 

Profilritning

Profilritning 1 (pdf-fil,165 kB)
Profilritning 2 (pdf-fil,137 kB)

Typsektioner

Typsektion (pdf-fil, 208 kB)
Typsektion gång- och cykelväg (pdf-fil, 87 kB)
Typsektion sidoanläggning (pdf-fil, 93 kB)

Konstbyggnader

Bro över gång- och cykelväg (pdf-fil, 142 kB)