Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägen in i Grebo.

Väg 35, Rösten–Sandtorpet

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 35 mellan Rösten (söder om Grebo) och Sandtorpet. Vi vill även stärka möjligheterna till skol- och arbetspendling med kollektivtrafik.

Trafikverket planerar för en ombyggnad av väg 35. Projektet innebär att befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omkörningssträckor och att vägen kan komma att dras i ny sträckning förbi Grebo. Vi planerar även att bygga en omstigningsplats för kollektivtrafik i närhet till Grebo.

Just nu befinner vi oss i planerings- och projekteringsskedet. Vägplanen beräknas vara klar hösten 2019 och bedöms vinna laga kraft hösten/vintern 2020. Därefter följer ytterligare projekteringsarbete inför den planerade byggstarten sommaren 2021.

Undersökande fältarbeten

Framöver kommer vår upphandlade konsult Sweco att göra inventerande och undersökande fältarbeten. Under arbetet med vägplanen kommer vi att genomföra mätningsarbeten, geotekniska och bergtekniska undersökningar, miljöinventeringar och -provningar samt arkeologiska undersökningar ute i fält.

Ny planläggningsbeskrivning

Läs gärna vår nya planläggningsbeskrivning, du hittar länken nedan i rutan Korta fakta.

Nya samrådsunderlag

Nu har vi publicerat nya samrådsunderlag från 2018-08-31. Besök projektets dokumentsida för att ta del av dessa handlingar. 

Kom gärna med synpunkter

Synpunkter kan lämnas in när som helst under arbetet med vägplanen. Märk synpunkterna med diarienummer TRV 2017/51158 och skicka via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se Det går även bra att skicka brev till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.