Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilkö.

Väg 35, Sandtorpet–Vårdsbergs kors

Trafikverket planerar för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 35 mellan Sandtorpet och Vårdsbergs kors.

Arbetsplanen vann laga kraft sommaren 2017. Upphandlingen av en projekterande konsult blev klar i början av 2018.

Arbetsplanen omfattar en sträcka på cirka 6 km och innebär ombyggnad av väg 35 genom breddning och mittseparering med räcke. Genom ombyggnaden möjliggörs trafik i tre körfält. Åtta vändöglor kommer att anläggas och ett antal korsningar kommer att anpassas. Arbetsplanen innebär även mindre justeringar i vägens läge i plan eller profil på kortare sträckor.

Syftet med projektet är bland annat att förbättra trafiksäkerheten på sträckan och förbättra framkomligheten för både kollektivtrafiken, bilister och cyklister. Trafiksäkerheten bedöms öka markant för såväl korsande och svängande trafik som för pendlartrafiken.