Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri landsväg.

Väg 35, Vårdsbergs kors–Hackefors

Målet med projektet mellan Vårdsbergs kors och Hackefors är att förbättra trafiksäkerheten, öka framkomligheten och bidra till en stärkt kollektivtrafik.

Vägplanen har vunnit laga kraft

Vägplanen vann laga kraft den 14 juni, 2018. Det innebär att vi har rätt att genomföra det som är beslutat i planen. Nu kommer vi ta fram ett förfrågningsunderlag för projektet och därefter sker upphandling av den entreprenör som ska bygga vägen.

– Det känns skönt att vi nu kommer ett steg närmare byggstart som planeras ske sommaren 2019, konstaterar projektledare Lisa Herland.

Mötesfri väg som påverkas av flygplatsen

Projektet innebär att sträckan byggs om till mötesfri landsväg med omväxlande 2+1-sträckor. Från Vårdsbergs kors och cirka 2 km västerut ligger vägen kvar i befintlig sträckning. Därefter dras den i nysträckning på åkermarken söder om den befintliga vägen. Nysträckningen av vägen görs på grund av att Linköping City Airports start- och landningsbana flyttas söderut. Befintlig väg 35 mellan Vårdsbergs kors och Hackefors görs om till enskild väg.

Vi kommer också att bygga en gång- och cykelbana längs hela den 4,8 km långa sträckan, och se över och utvärdera busshållplatserna. Under hösten 2016 fattade länsstyrelsen beslutet att nysträckningen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.

Samarbete med Linköpings kommun och Saab

I projektet har vi inlett ett samarbete med Linköpings kommun och Saab, eftersom vår vägplan och den planerade utbyggnaden av Saabs start- och landningsbana påverkar varandra. På så vis hoppas vi kunna uppnå samordningsvinster.