Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elektrifieringen bidrar till att öka säkerheten och minska miljöpåverkan samt skapa förutsättningar för att transportera mer gods på järnvägen.

Elektrifiering av järnvägen Kimstad–Skärblacka

Vi planerar för att elektrifiera järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka.  Elektrifieringen bidrar till att öka säkerheten och minska miljöpåverkan samt att skapa förutsättningar för att transportera mer gods på järnvägen.

Från diesel till el

Vi planerar för att bygga en elanläggning till en bana där tågen tidigare bara kunnat köra på diesellok. Det gör också järnvägstransporterna mer konkurrenskraftiga och kan leda till en överföring av transporter från väg till järnväg vilket ger ökad trafiksäkerhet på vägen. Miljön vinner ytterligare på att loken byts ut från diesel till el, och närmiljön blir renare och tystare i och med mindre buller och avgaser.

Ger ökad kapacitet på järnvägen

Elektrifieringen av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka tillsammans med andra planerade åtgärder möjliggör ökad kapacitet på järnvägen, både på sträckan Kimstad-Skärblacka samt på Södra stambanan som är en av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor.

Arbete med att ta fram en järnvägsplan

Vi följer Trafikverkets planläggningsprocess och arbetet med att ta fram en järnvägsplan är påbörjat. Därför genomför vi nu en del fältarbeten. Till exempel har Trafikverket gett Lantmäteriet i uppdrag att inventera fastighetsgränserna längs järnvägen på sträckan, som förberedelse inför arbetet med järnvägsplanen. Där det finns behov har ansökan om fastighetsbestämning gjorts.

Vad händer framöver?

I anslutning till att Länsstyrelsen hanterar ärendet och beslutar om projektet medför betydande miljöpåverkan eller inte, fortsätter arbetet enligt Trafikverkets planeringsprocess.

Samråd sker löpande under hela den fortsatta processen, där allmänheten och andra berörda aktörer får tillfälle att lämna synpunkter. Ett första samrådsmöte hölls i maj 2018. Besök vår samrådssida för att ta del av samrådsredogörelsen, 20 juni 2018.